Công ty Cổ phần Phát triển Bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainable Development Inc., VSDI) được thành lâp năm 2008. VSDI là môt nhóm tích hợp đầy đủ các nhà khoa học, các chuyên gia tư vấn và kỹ sư cao cấp với một mạng lưới toàn cầu. VSDI cung cấp các giải pháp hiệu quả giúp khách hàng của chúng tôi quản lý các chương trình, điều phối các dự án một cách an toàn, đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách. Do vậy, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp chất lượng vượt trội, dịch vụ khách hàng hài lòng và giá trị hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

Phần lớn ngân sách của dự án đến từ các chương trình tài trợ của các Tổ chức Tài chính Quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB); Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA), Ngân hàng Phát triển của Chính phủ Đức (KfW), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), v.v …; Các tổ chức quốc tế như Liên minh Châu Âu (EU), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Oxfam …; các tổ chức phát triển toàn cầu khác và các khách hàng tư nhân bao gồm các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
VSDI hiện đang phát triển thành một tổ chức với 15 nhân viên chính thức, tại trụ sở chính ở Hà Nội, hơn 25 chuyên gia đang thực hiện nhiệm vụ tại địa phương và khu vực, và có thêm 2.500 chuyên gia trong nước và quốc tế huy động trong thời gian ngắn để có thể giải quyết một số lượng lớn các dự án đa ngành.

Công ty đã phát triển và duy trì mạng lưới quan hệ thân thiết với nhiều công ty tư vấn quốc tế nổi tiếng, các trường đại học, các công ty và các tổ chức trong nước để tăng cường hợp tác và năng lực từ việc chuẩn bị các cơ hội đấu thầu mới, cho tới quản lý và triển khai dự án.

VSDI hướng tới một sự phát triển bền vững và mục tiêu trở thành một công ty tư vấn hàng đầu của Việt Nam và là đối tác có uy tín đáng tin cậy trong nước.