VSDI

Công ty CP Phát triển Bền vững Việt Nam (VSDI)

P. 207, tòa nhà A3, Mỹ Đình I, Đường Hàm Nghi, Quận Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84)-4 66 83 53 45
Email: info@vsdi.vn
Website: www.vsdi.vn
Số đăng ký kinh doanh: 0102801993 (kể từ ngày 2 tháng 7 năm 2008)